Đo điện áp cao DC (Khi sử dụng đầu đo chuyên dụng)