Thiết bị đo công suất, phân tích công suất chính xác cao, dành cho phân tích hiệu suất biến tần và động cơ