เครื่องวิเคราะห์กำลังความแม่นยำสูง เครื่องวัดกำลังสำหรับมอเตอร์และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์