Thiết bị ghi dữ liệu, kết nối không dây, Bluetooth®, Radio