CÓ THỂ CHỈNH SỬA SF1002

Dễ dàng thực hiện cài đặt của các đơn vị CAN

Các tính năng chính

  • Dành cho Hioki Thiết Bị Ghi Dữ Liệu và Memory HiLoggers
  • Phần mềm cài đặt đơn vị CAN

Số model (Mã đặt hàng)

SF1002

Thông số kỹ thuật (phần mềm miễn phí)

Các công cụ được hỗ trợ Hioki model LR8450, LR8450-01, LR8102
Môi trường hoạt động Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 11 (64bit)
Kết nối LAN, USB
Chức năng Định cấu hình thiết bị CAN
• Nhận cài đặt định nghĩa kênh
• Cài đặt truyền khung do người dùng xác định
• Cài đặt chế độ đầu ra giá trị đo được
• Chức năng ước tính tỷ lệ tải CAN bus
• Lưu và tải các tệp cài đặt nhật ký
• Lưu và tải các tệp định nghĩa bus CAN

Sản phẩm liên quan