Thiết bị ghi dữ liệu đa kênh

Các kênh đầu vào trong thiết bị ghi dữ liệu của Hioki được cách ly với nhau và với khung của thiết bị. Thiết kế này giúp các sản phẩm này có thể chịu được điện áp cổng nối đất cao. Ngoài ra, chức năng bộ lọc kỹ thuật số cho phép chúng ghi lại các tín hiệu một cách chính xác đồng thời giảm ảnh hưởng của nhiễu.