เครื่องบันทึกข้อมูลหลายช่อง

ช่องสัญญาณอินพุตในเครื่องบันทึกข้อมูลของ Hioki แยกออกจากโครงเครื่องและแยกออกจากกัน การออกแบบนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วกับพื้นสูงได้ นอกจากนี้ ฟังก์ชันตัวกรองดิจิทัลยังช่วยให้บันทึกสัญญาณได้อย่างแม่นยำในขณะที่ลดผลกระทบของสัญญาณรบกวน