So sánh sản phẩm

So sánh sản phẩm

Chọn lại

Mục đích
Độ chính xác cơ bản DC V
Đo điện áp DC
Đo điện áp AC
Đo điện áp AC
Phạm vi dòng điện DC
Phạm vi dòng điện AC
Dải đo kìm AC
Dải đo điện trở
Dải đo tần số
Dải đo điện dung
Nhiệt độ
Dẫn điện
Dò điện áp
Kiểm tra thông mạch
Kiểm tra diode
Giữ màn hình
Đèn nền
Hiển thị biểu đồ thanh
Phân loại đo
Các chức năng khác