เปรียบเทียบสินค้า

เปรียบเทียบสินค้า

เลือกใหม่

วัตถุประสงค์
ความแม่นยำพื้นฐานของ DC V
ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC+AC
ช่วงกระแสไฟตรง
ช่วงกระแสไฟ AC
ช่วงแคลมป์ AC
ช่วงความต้านทาน
ช่วงความถี่
ช่วงความจุ
อุณหภูมิ
สื่อกระแสไฟฟ้า
การตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
ตรวจสอบความต่อเนื่อง
ตรวจสอบไดโอด
พักหน้าจอ
แสงพื้นหลัง
การแสดงกราฟแท่ง
หมวดหมู่การวัด
ฟังก์ชั่นอื่นๆ