Thiết bị ghi Nhiệt độ, Dữ liệu nhỏ gọn

Thiết bị ghi dữ liệu serie LR ghi lại các tín hiệu ở khoảng thời gian do người dùng xác định và có thiết kế nhỏ gọn dễ lắp đặt tại hiện trường. Đặc biệt, dòng LR8000 có thể thu thập dữ liệu không dây bằng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Tính năng này giải phóng người dùng khỏi việc phải đồng thời vận hành bộ ghi dữ liệu và thu thập dữ liệu.