เครื่องบันทึกข้อมูลขนาดกะทัดรัด เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ

เครื่องบันทึกข้อมูลใน LR ซีรี่ส์จะส่งสัญญาณในช่วงเวลาที่กำหนดโดยผู้ใช้ และมีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งง่ายต่อการติดตั้งในภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LR8000 ซีรีส์สามารถรวบรวมข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลขณะรวบรวมข้อมูล