Đánh giá hiệu quả của hệ thống truyền điện không dây (WPT)

Vấn đề

Truyền tải điện năng ở hiệu điện thế cao hơn có thể làm giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải. Điện áp đầu ra WPT có xu hướng cao hơn. Để đo hiệu suất này cần phải đo điện áp cao. Ngoài ra, vì WPT truyền điện qua cuộn dây, phần truyền / nhận có hệ số công suất rất thấp. Khi hệ số công suất thấp, sai số pha ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị đo, vì vậy việc đo công suất có sai số pha thấp là điều cần thiết.Các giải pháp

  • (Ví dụ về đo lường) Đo lường hiệu quả của WPTVT1005 có thể được sử dụng với máy phân tích công suất PW8001 để đo hiệu suất của bộ biến tần sử dụng thiết bị nguồn SiC.
Các phép đo điện áp cao

VT1005 cho phép máy phân tích điện năng đo điện áp lên đến 5000 V.


Hạng mục đo lường

  • 5000 V rms (± 7100 Vpeak) Không có danh mục đo lường
  • 2000 V rms CAT II
  • 1500 V rms CAT IIIĐo lường các thành phần tần số cao

Dải đo của VT1005 là DC đến 4 MHz, cho phép nó đo điện áp từ DC đến các tần số cao.

Danh sách Sản phẩm liên quan