Đánh giá sự suy giảm chất lượng của pin axit-chì cố định

Máy kiểm tra pin di động Hioki hỗ trợ bảo trì UPS và pin lưu trữ quan trọng đối với sự hỗ trợ cuộc sống của tất cả các doanh nghiệp. Máy kiểm tra nội trở của ắc quy BT3554-50 thiết lập tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng xuống cấp và tuổi thọ còn lại của UPS và các loại ắc quy axit-chì khác bằng cách đưa ra chẩn đoán hoàn chỉnh thông qua thử nghiệm điện trở của ắc quy. Dây dẫn loại pin L2020 được thiết kế đặc biệt giúp cải thiện hơn nữa hiệu quả thử nghiệm với đầu hình chữ L cho phép bạn tiếp cận sâu vào giá đỡ pin để thăm dò hoàn toàn các cực.

Danh sách Sản phẩm liên quan