Thu Thập Dữ Liệu đồng thời của CAN và Drive Video

Điểm

Prism's MLT Advance là trình kiểm tra mạng trong xe hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau bao gồm CAN.
Bạn có thể lưu nhật ký giao tiếp của các mạng trong xe và video từ camera USB bằng cách sử dụng phần mềm MLT Advan Navigator bao gồm mô-đun Video Capture tùy chọn. Kiểm tra mối tương quan giữa video và nhật ký giao tiếp, hoặc câu khác.
Bằng cách kết hợp với dòng SP7000 cảm biến CAN không tiếp xúc, bạn có thể dễ dàng ghi lại nhật ký và video CAN mà không ảnh hưởng đến xe thử nghiệm khi đang lái xe.

Danh sách Sản phẩm liên quan