Cách đánh giá chất lượng dầu máy

Sự phân hủy của dầu bôi trơn được sử dụng với máy công cụ và thiết bị khác được đánh giá bằng cách đo điện trở cách điện của nó

Chất lượng và sự xuống cấp của dầu có thể được đánh giá bằng cách sử dụng giá trị điện trở cách điện của nó.

Trong ví dụ này, khoảng 25 ml dầu bôi trơn máy công cụ mới được đặt trong điện cực mẫu chất lỏng SME-8330 và cáp kết nối của SME-8330 được kết nối với Máy đo Super Megaohm SM-8220. Điện áp đo được đặt thành giá trị lên tới 1000 V. Do điện trở cách điện của dầu thay đổi ban đầu trong quá trình đo, nên giá trị đo được đọc sau khi đặt bộ hẹn giờ để Bộ đếm ngược một khoảng thời gian cố định (ví dụ: 1 phút). Tiếp theo, SME-8330 được làm trống và nạp dầu bôi trơn đã qua sử dụng, được đo theo cách tương tự như dầu mới.Danh sách Sản phẩm liên quan