Khảo sát chất lượng điện của các hệ thống phát điện mặt trời

Thiết Bị Phân Tích Chất Lượng Điện PQ3198 có thể đo đồng thời tất cả các thông số như chất lượng điện, RMS điện áp/ dòng điện, dòng điện khởi động, công suất và năng lượng điện.
Hiện có sẵn một khóa học dễ cài đặt để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập thiết bị chỉ bằng cách chọn dây và cảm biến kẹp, sau đó từ Sự kiện U, Chất lượng nguồn tiêu chuẩn, dòng điện khởi động, Ghi âm và EN50160.

Danh sách Sản phẩm liên quan