เครื่องวัดกำลัง, เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า ฮิโอกิ เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในการรับข้อมูลเพื่อสำรองการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอินเวอร์เตอร์และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีที่ผ่านไป นอกจากนี้เรายังมีมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูงซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสายการผลิตด้วยความสามารถในการวัดอาร์เรย์ของประเภทวงจร ตั้งแต่เฟสเดียว/2 สายไปจนถึง 3 เฟส/4 สาย