เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า, Hipot/Insulation/Leakage Testers

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีฉนวนในระดับสูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ IEC ฮิโอกิ นำเสนอเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องทดสอบ hipot เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่ว และเครื่องทดสอบตัวนำป้องกันที่สอดคล้องกับ IEC และมาตรฐานอื่นๆ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง