การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทดสอบ

เนื่องจากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และการนำเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองมาใช้ทำให้คุณภาพของชิ้นส่วนและส่วนประกอบของรถยนต์สูงขึ้น ข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่จึงมีความเข้มงวดมากขึ้น จำเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบคุณภาพสูงและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง