โซลูชันการทดสอบและวิเคราะห์

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์และปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบและวิเคราะห์ขั้นสูงในอุตสาหกรรมต่างๆ ฮิโอกิ ได้จัดเตรียมค่าการวัดใหม่ในรูปแบบของเทคโนโลยีการวัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสโลหะ การวัดฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแถบความถี่เมกะเฮิรตซ์ และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ปัจจุบันที่เป็นกรรมสิทธิ์

กรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุการสมัคร