อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การใช้พลังงานไฟฟ้าของรถยนต์และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงสำหรับโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่กำลังเพิ่มจำนวนส่วนประกอบ ทำให้ต้องเพิ่มผลผลิตในสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเรามีความสามารถในการวัดค่าความเร็วและความแม่นยำสูงสำหรับอาร์เรย์ของพารามิเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในสายการผลิต

กรณีศึกษา

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุการสมัคร