Tạo tài khoản mới

  1. Nhập thông tin
  2. Xác nhận
  3. Thông tin chi tiết

Vui lòng điền vào mẫu sau rồi nhấn vào nút "Đăng ký".

  • Sau khi bạn gửi biểu mẫu, thông báo đăng ký tạm thời có URL để hoàn tất đăng ký của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập.
  • Nhấp vào liên kết trong email để hoàn tất đăng ký của bạn.
  • Vì lý do bảo mật, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký trong vòng 30 phút kể từ khi gửi mẫu đăng ký.

Nếu bạn không thể tìm thấy email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác và cài đặt email của bạn.
Nếu bạn không nhận được email, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Your password must contain 1 uppercase and 1 lowercase letter plus a number. Minimum length: 8 characters.
Terms of Services Required

Chính sách quyền riêng tư Bắt buộc

By providing my personal information, I agree that Hioki may use it for the purposes stated in its Privacy Policy. I also agree that my personal information may be shared with Hioki subsidiaries and our distribution partners, in particular sales and rental partners, in order to fulfill said purposes.
This consent is based on my free decision and I may withdraw my consent at any time. Upon receipt of my declaration of withdrawal, my personal information may no longer be processed and shall be deleted without undue delay.
The withdrawal of my consent shall not affect the lawfulness of processing based on my consent before the withdrawal.

I may declare my withdrawal by contacting the following:
Manager Administration Division
HIOKI E.E. CORPORATION
81 Koizumi, Ueda-shi, Nagano 386-1192
Phone: +81-268-28-0550