IoT / Giải pháp chuyên biệt

Hioki theo đuổi nghiên cứu và phát triển để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của thời đại, chẳng hạn bằng cách tích hợp các công nghệ như IoT. Chúng tôi tận tâm làm cho các công nghệ mới trở nên quen thuộc hơn, chẳng hạn như bằng cách thu thập dữ liệu không dây mà không cần dây cáp, để ngăn ngừa lỗi truyền.