PHẦN MỀM PHÂN TÍCH MẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG IM9000

Phân tích mạch đơn giản & Ra quyết định chấp nhận/từ chối chi tiết
Nâng cấp chương trình cơ sở cho IM3570

Máy đo và phân tích trở kháng Hioki LCR có dải tần từ 1mHz đến 3GHz để phù hợp với nhiều ứng dụng trong thử nghiệm linh kiện điện tử. IM9000 là bản nâng cấp chương trình cơ sở tùy chọn cho Model IM3570 để tạo điều kiện thuận lợi cho các biểu đồ Cole-Cole, phân tích mạch đơn giản và các quyết định chấp nhận/từ chối chi tiết, bổ sung giá trị cho IM3570 để phục vụ phân tích thành phần nâng cao hơn.

Các tính năng chính

  • Tự động chọn mô hình mạch tương đương từ năm mô hình điển hình để giảm thiểu sự khác biệt giữa các giá trị đo được và các đặc tính tần số lý tưởng thu được từ kết quả phân tích
  • Xác định chấp nhận/từ chối đối với các phần tử L, C và R bao gồm một bộ phận và độ sắc nét cộng hưởng (hệ số chất lượng cơ học)
  • Đưa ra quyết định chi tiết về các phần tử bằng cách sử dụng sự cộng hưởng của phần tử áp điện hoặc cuộn cảm

Số model (Mã đặt hàng)

IM9000 Phần sụn tùy chọn gốc cho IM3570
Lưu ý: IM9000 không được bao gồm trong gói tiêu chuẩn. Để sử dụng chức năng IM9000, hãy chỉ định tùy chọn khi mua. Những khách hàng đã mua Máy phân tích trở kháng IM3570 có thể thêm chức năng Phần sụn phân tích mạch tương đương IM9000. Vui lòng liên hệ với đại diện HIOKI tại địa phương của bạn.

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Mô hình ba yếu tố Mô hình mạch điện tương đương: Bốn mô hình cho Cuộn dây, Điện trở, Tụ điện
Các mục đo lường: L1 (Điện cảm), C1 (Điện dung), R1 (Điện trở), Qm (Độ sắc nét cộng hưởng),
fr (Tần số cộng hưởng) / fa (Tần số chống cộng hưởng)
Mô hình bốn yếu tố Mô hình mạch điện tương đương: Một mô hình cho phần tử Pizoelectric
Các mục đo lường: L1 (Điện cảm), C1 (Điện dung), R1 (Điện trở), C0 (Điện dung song song), Qm (Độ sắc nét cộng hưởng hoặc hệ số chất lượng cơ học)
fr (Tần số cộng hưởng), fa (Tần số chống cộng hưởng), fs (Tần số cộng hưởng nối tiếp), fp (Tần số cộng hưởng song song), fm (Tần số tiếp nhận tối đa), fn (Tần số tiếp nhận tối thiểu), f1 (Tần số tiếp nhận tối đa), f2 (Tần số cảm ứng tối thiểu)
Các chức năng khác Mô phỏng: Cho phép hiển thị và so sánh biểu đồ đặc tính tần số lý tưởng thu được từ kết quả phân tích hoặc giá trị do người dùng chỉ định
Bộ so sánh: Chạy bộ so sánh trên kết quả phân tích và xuất kết quả quyết định để sàng lọc, EXT. vào/ra
màn hình XY Biểu đồ Cole-Cole, hiển thị vòng tròn tiếp nhận

Sản phẩm liên quan