FlexPro

FlexPro -Phần mềm nâng cao để phân tích và trình bày dữ liệu Thiết bị ghi dạng sóng

FlexPro là một gói phần mềm để phân tích và trình bày dữ liệu khoa học và kỹ thuật, được phát triển bởi Weisang GmbH, với các bộ lọc nhập cho Bộ nhớ HiCorders chọn lọc. Nó chạy trên Microsoft Windows và có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Các tính năng chính

  • Tìm kiếm lượng lớn dữ liệu với tốc độ nhanh như chớp cho Dòng THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG
  • Sử dụng phân tích của bạn trên bất kỳ số lượng phép đo nào chỉ bằng một nút bấm.
  • Chia sẻ các mẫu phân tích của bạn với đồng nghiệp qua mạng của bạn.

Sự chỉ rõ

Các sản phẩm Hioki tương thích MR6000, MR6000-01, MR8827, MR8740, MR8741, MR8847 (MR8847-01, MR8847-02, MR8847-03), MR8847A (MR8847-51, MR8847-52, MR8847-53), MR8875, LR8450, LR8432, LR8431, LR8410, LR8400, 8423, v.v.

Sản phẩm liên quan