เครื่องวัดความต้านทาน, เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

เครื่องวัดความต้านทานสามารถตรวจจับข้อบกพร่องทางไฟฟ้าได้โดยการวัดความต้านทานของส่วนประกอบไฟฟ้าและสายเคเบิล ฟังก์ชันการวัดความต้านทาน 4 ขั้วที่มีให้โดยเครื่องวัดความต้านทานของ Hioki ทำให้สามารถวัดค่าความต้านทานต่ำได้ โดยไม่สนใจผลกระทบของความต้านทานการสัมผัสและสายไฟ เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ด้วยการวัดความต้านทานและอิมพีแดนซ์ของแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต