การบำรุงรักษาระบบแผงโซลาร์เซลล์/เซลล์แสงอาทิตย์ (PV)

แผงโซลาร์เซลล์เป็นเป้าหมายทั่วไปของงานบำรุงรักษาไฟฟ้า ฮิโอกิ มีเครื่องมือมากมายที่เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์