เครื่องทดสอบฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบดิจิตอล, เครื่องทดสอบฉนวน 5 kV