การเก็บข้อมูล ออสซิลโลสโคป เครื่องบันทึกข้อมูล

Memory HiCorders บันทึกรูปคลื่นในช่วงความถี่ที่หลากหลายโดยการวัดสัญญาณที่หลากหลายอย่างปลอดภัยและไม่จําเป็นต้องใช้แอมพลิฟายเออร์แยกภายนอกหรือกังวลกับความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น นับตั้งแต่เปิดตัว Memory HiCorder เครื่องแรกในปี 1983 สายผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นจากวิศวกรและบุคลากรด้านการบํารุงรักษา